Bij de waarde bepaling van een bedrijf moeten soms correcties op de EBITDA gebeuren.

De redenen om een onderneming te waarderen zijn zeer uiteenlopend:

  • De aan- of verkoop van een onderneming
  • Een fusie of splitsing
  • Een onteigening
  • De uittreding van een vennoot
  • Inbreng in of verkoop aan de onderneming
  • Overdracht naar de volgende generatie
  • In het kader van een echtscheidingsprocedure

Vóór een waardering kan plaatsvinden, moet er eerst een grondige analyse gebeuren van de cijfers van de onderneming en haar ondernemingspolitiek.

Welke correcties zijn het meest voorkomende?

Vergoeding actieve aandeelhouders

De meest voorkomende correcties betreft de vergoeding van de actieve aandeelhouders. Deze wordt vergeleken met een vergoeding die gebruikelijk is voor een bedrijf met een gelijkaardige activiteit en grootte. Indien de geboekte vergoeding te hoog is of te laag is, wordt een correctie toegepast.

Vastgoedcorrectie

Een tweede zeer belangrijke factor bij de correcties op de EBITDA inzake de waardebepaling is de aanwezigheid van vastgoed. Indien er een gebouw in de vennootschap zit wordt hierop afgeschreven. Deze afschrijvingen worden in rekening gebracht om de EBITDA te berekenen. De vraag is of deze afschrijvingen overeenstemmen met een normale huur? In sommige gevallen dient een marktconforme huur te worden voorzien.

Niet bedrijf gerelateerde activa/passiva, kosten of opbrengsten

Als er bepaalde privé uitgaven in de kosten werden opgenomen moeten deze daar uit gefilterd worden. Bovendien kunnen bepaalde activa die geen rechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteit uit het materieel vast actief gehaald worden.

Bedrijfsmiddelen die niet werden geactiveerd

Niet-geactiveerde kosten zijn een volgende correctie. Veel bedrijfsleiders willen hun belastingen drukken door investeringen in kosten te stoppen. Daarom worden deze kosten geneutraliseerd, aangezien de afschrijvingen niet in de EBITDA vervat zitten.

Niet-recurrente kosten/opbrengsten

Ontvangen schadevergoedingen, betaalde uitzonderlijke erelonen, kosten rechtszaken, boetes naar aanleiding van controles, enzovoort.

Cutoff problematiek

Wanneer op het einde van het boekjaar een deel opbrengsten in het kader van lopende projecten niet geboekt werden als “op te stellen facturen” of als werken in uitvoering” dan dient dit ook te worden rechtgezet.

Haal het maximum uit uw waardering

De gepubliceerde cijfers uit de jaarrekening zijn dus onderhevig aan tal van correcties.  Een gecorrigeerde EBITDA kan de waardering van uw onderneming aanzienlijk beïnvloeden. Wenst U een correcte waarde van Uw bedrijf dan kan AFIconsult u hierin adviseren en begeleiden.

Hugues Blondeel