De nieuwe referentierentevoeten voor het berekenen van de voordelen van alle aard die voortvloeien uit goedkope leningen, zijn vastgesteld bij KB van 17 maart 2019. Het KB is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 april 2019.

Hypothecaire leningen (niet variabel)

Voor de in 2018 afgesloten hypothecaire leningen (zonder variabele rentevoet) bedraagt de referentierentevoet 1,80 % als de lening gewaarborgd is door een gemengde levensverzekering, en 1,70 % voor de andere hypothecaire leningen.

Hypothecaire leningen (variabel)

Een goedkope hypothecaire lening kan ook worden afgesloten met een variabele rentevoet die gekoppeld is aan de schommelingen van een referte-index. Voor de berekening van het voordeel van alle aard dat uit dergelijke leningen voortvloeit, gelden op fiscaal gebied bijzondere regels (zie voor meer toelichting, Fisc., nr. 754 , p. 6).

Voor het overzicht van de referte-indexen van 2018, aangevuld met de referte-indexen van januari, februari en maart 2019, zie deze tabel.

Niet-hypothecaire leningen (vaste looptijd)

Voor de niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd wordt het voordeel berekend uitgaande van een maandelijks lastenpercentage. Dat bedraagt – voor de in 2018 afgesloten leningen – 0,05 % wanneer het gaat om een lening die dient om de aankoop van een wagen te financieren.

Wordt de (in 2018) afgesloten lening voor andere doeleinden gebruikt, dan bedraagt het lastenpercentage 0,14 %.

Niet-hypothecaire leningen (geen vaste looptijd)

Voor bedragen van niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd, waarover de ontlener in 2018 heeft kunnen beschikken, is de referentierentevoet 8,94 % (tegenover 8,78 % vorig jaar). Deze laatste referentierentevoet wordt ook gebruikt om het voordeel van alle aard te berekenen dat voortvloeit uit het via rekening-courant verstrekken van voorschotten aan bedrijfsleiders.

Wilt U meer weten over de referentierentevoeten van goedkope leningen, aarzel dan niet contact op te nemen met AFIconsult.