E-Stox

Een nieuwe stap in de digitalisering van uw vennootschapsdocumenten is de lancering van een online platform E-Stox dat dient als elektronisch aandelenregister.

Het nieuwe vennootschapsrecht voorziet immers dat het register aangehouden kan worden in elektronische vorm. Op dit moment zit het platform nog in zijn testfase en is het enkel toegankelijk voor notarissen en accountants.

Dit digitaal aandelenregister heeft meerdere voordelen ten opzichte van het traditionele aandelenregister op papier:

  • gegevens opgenomen in de papieren aandelenregisters zijn vaak niet up-to-date of correct;
  • elektronische registers kunnen niet zoek raken;
  • notarissen en accountants/belastingconsulenten staan in voor een correcte registratie van alle gegevens over de effectenhouders, dit zowel bij de oprichting van een vennootschap, statutenwijziging) en pand of beslag op aandelen;
  • het elektronisch effectenregister vereenvoudigt ook de bijeenroeping van de aandeelhouders voor de algemene vergadering;
  • in de toekomst komt er een rechtstreekse link tussen online pladform E-Stox en het UBO-register van de FOD Financiën.

Op termijn zullen de bestuurders en aandeelhouders van de vennootschap ook rechtstreeks toegang krijgen tot het digitale effectenregister.

Statutendatabank

Vanaf 1 mei werd een gratis statutendatabank beschikbaar gesteld. De statuten bevatten de spelregels van uw vennootschap en worden vaak opgevraagd door uw bankier, accountant, zakelijke adviseur, … De (gecoördineerde) statuten geraken echter vaak verloren tussen uw paperassen. Daarom wordt nu een elektronisch alternatief aangeboden.

De statutendatabank bewaart alle statuten van de rechtspersonen die voor de notaris worden opgericht (dus niet de maatschap, VOF, CommV en VZW). Gezien de recente inwerkingtreding van de databank zullen de gecoördineerde versie van de statuten opgesteld vóór 1 mei niet beschikbaar zijn op de databank. Dit zal echter wel het geval zijn vanaf de eerstvolgende statutenwijziging die u vennootschap doorvoert.

U kan de statutendatabank consulteren via volgende link: statuten.notaris.be

Wilt U dat AFIconsult de nodige formalisering inzake online platform E-stox en UBO voor u uitvoert, aarzel dan niet om ons te contacteren.