Bij sommige investeringen van uw vennootschap is er ook gemengd gebruik, en dus rijst de vraag “is dan investeringsaftrek mogelijk”?

Eenmanszaak.

Gemengd gebruikte investeringen kunt u in een EZ maar afschrijven in de mate van het beroepsgebruik. Bv. wanneer u een laptop 20% privé gebruikt, kunt u maar op 80% van de aanschaffingswaarde afschrijven.

Vennootschap

In een vennootschap kunt u gemengd gebruikte investeringen in principe volledig afschrijven, behoudens de specifieke aftrekbeperking voor personenwagens. Voor gratis privégebruik wordt u in principe privé belast op een voordeel van alle aard.

Geen IA in een eenmanszaak

Omdat de wet uitdrukkelijk vaste activa die niet uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid gebruikt worden, uitsluit van de IA (art. 75, 1° WIB 92) .

Voor investeringen die u gedeeltelijk privé gebruikt, kunt u dus in principe geen IA toepassen, ook niet in de mate van het beroepsgebruik.

Wel IA in een vennootschap?

Omdat, zoals ook de minister erkent (parl. vr. nr. 432 van 30.01.1990 en nr. 438 van 19.02.1993) , de voorwaarde van ‘uitsluitend’ beroepsgebruik niet geldt voor vennootschappen (rb. Brussel, 18.02.2005) . Volgens Cassatie moeten alle activa van een vennootschap geacht worden uitsluitend voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid gebruikt te worden (Cass., 21.12.1954 en 28.01.1969) , dus ook degene waarvan haar bedrijfsleiders of werknemers privé gebruikmaken. Bijgevolg kan de investeringsaftrek toegepast worden bij gemengd gebruik.

 Gebruik overgedragen aan derde! Waarom toch niet?

De IA is immers ook niet mogelijk voor vaste activa waarvan het recht van gebruik overgedragen is aan een andere belastingplichtige die zelf niet voldoet aan de voorwaarden, criteria en grenzen voor de toepassing van de IA tegen eenzelfde of een hoger percentage (art. 75, 3° WIB 92) . Als U bijvoorbeeld een machine verhuurt aan een derde die in het geval ze de machine zelf zou aankopen, geen recht op aftrek geeft, dan bent u als verhuurder zelf uitgesloten van investeringsaftrek zelfs als er geen gemengd gebruik is.

Wil U een sluitend advies betreffende de investeringsaftrek en de toepassing ervan, aarzel niet contact op te nemen met AFI CONSULT.

Auteur: Hugues Blondeel