Ondanks de Brexit, blijft ons ondernemingsleven beheerst door Europa en door de concurrentiepositie van onze bedrijven binnen Europa. Het huidige vennootschapsrecht is niet meer competitief in Europa. Vandaar dat onze wetgever met deze hervorming heeft gestreefd naar een vereenvoudiging van ons het vennootschapsrecht (WVV).

De nieuwe vennootschapswet houdt o.a. een vermindering van het aantal vennootschapsvormen in. Er blijven vier hoofdvormen over, naast de Europese vennootschapsvormen, met name de maatschap (waar de VOF en de GCV in opgaan), de coöperatieve vennootschap (CV), de besloten vennootschap (BV) en de naamloze vennootschap (NV).

Wie vanaf 1 mei 2019 van start gaat met een vennootschap, zal meteen onderworpen worden aan de nieuwe vennootschapswet. Bestaande vennootschappen krijgen vanaf 1 mei 2019 tot 1 januari 2024 de tijd om, indien nodig, hun statuten aan te passen.

Een andere grote hervorming is de beperking van de aansprakelijkheid van bestuurders. Het voordeel van de nieuwe regels is dat er een maximum wordt gezet op de aansprakelijkheid. Hierdoor zal een bedrijfsleider zijn aansprakelijkheid makkelijker kunnen verzekeren, bij voorbeeld door een welbepaalde verzekering af te sluiten.

Wij raden alle bedrijfsleider dan ook aan om hun bestaande vennootschapsvorm te laten analyseren en na te gaan of deze nog in overeenstemming is met het doel dat zij voor ogen hebben.

De hervorming van het vennootschapsrecht is een vereenvoudiging voor alle ondernemingen. Hebt u er zelf geen kennis van, aarzel dan niet om AFIconsult te contacteren. Wij doen de nodige analysen en informeren u over de te nemen stappen.