Veel mensen die enkele jaren geleden een woonkrediet afsloten of het lieten herzien overwegen nu (opnieuw) hun leningen te herfinancieren betreffende hun woonkrediet. Maar loont dat wel de moeite? Waar moet u op letten?

Variabele of vast?

In het geval van een variabele rentevoet stelt de kredietinstelling het tarief automatisch bij. U hoeft dus meestal zelf geen contact met de bank opnemen om van de lagere rentevoet te profiteren. Bij een vaste rentevoet hangt u wel vast aan de voorwaarden die u bij de afsluiting van het woonkrediet hebt bedongen. Wie enkele jaren geleden een hypothecaire lening afsloot, kreeg toen waarschijnlijk een tarief toegekend dat vandaag veel minder aantrekkelijk oogt. Een herziening is in dat geval natuurlijk een optie.

Kostenplaatje

Als keerzijde van de medaille, is het is wel belangrijk om weten dat een herfinanciering niet kosteloos verloopt. De bank rekent een zogenaamde ‘wederbeleggingsvergoeding’ aan voor de rente die ze gaat mislopen. Die bedraagt maximaal drie maanden interest op het nog terug te betalen bedrag. Het opheffen van de bestaande hypotheek, ook wel de ‘schrapping’ of ‘handlichting’ genoemd, gebeurt ook niet kosteloos. Wanneer u een woonkrediet bij een andere bank afsluit, zal die opnieuw een hypotheek nemen als waarborg. Die hypothecaire inschrijving verloopt via een notariële akte en gaat dus ook gepaard met extra kosten. Om het plaatje compleet te maken, mag u zich verwachten aan aanvullende dossierkosten en eventuele schattingskosten om de huidige woningwaarde te bepalen.

Dan maar bij de huidige bank?

Leningen herfinanciering Een herfinanciering bij uw huidige bank lijkt dan aantrekkelijker, omdat u op die manier de kosten voor de handlichting en de nieuwe hypothecaire inschrijving vermijdt. Uw huidige bank zal echter vaak minder gunstige voorwaarden toekennen ten opzichte van een concurrent. De reden daarvoor? Een andere bank heeft er natuurlijk belang bij om u als een nieuwe klant te verwelkomen, terwijl uw huidige agentschap minder te winnen heeft bij een herziening. En uw bank beseft ook dat een herfinanciering meer kost bij de concurrentie en neemt dat verschil mee in haar berekeningen.

Maak zelf de rekening

En het komt er dus aan om zelf alles goed na te rekenen. Hier vindt u een gratis online simulator die de denkoefening voor u helpt maken. U kan dan zelf scenario’s uitwerken op basis van een herziening bij uw huidige kredietinstelling en bij een andere bank. De meest cruciale factoren zijn uiteraard de resterende looptijd van het woonkrediet, de intrestvoet en de grootte van het nog openstaande bedrag. Hoe korter de resterende looptijd en hoe beperkter het restsaldo, hoe minder lucratief een herfinanciering doorgaans oogt.

Wat met terugbetaling?

Wie (een deel van) zijn geleend kapitaal vervroegd terugbetaalt – u mag dat wettelijk trouwens altijd – betaalt ook een wederbeleggingsvergoeding, van drie maanden intrest op het openstaande bedrag. U maakt op het terugbetaalde bedrag wel niet langer aanspraak op de Vlaamse Woonbonus. Wie een lening wil terugbetalen of zijn woning verkoopt om zijn kapitaal in nieuw vastgoed te investeren, doet omwille van de gestegen huizenprijzen niet per definitie een gouden zaak.

Leningen en in het bijzonder het herfinancieren van een woonkrediet zijn moeilijke materie. Aarzel dan ook niet om contact op te nemen met AFIconsult.

Auteur: Hugues Blondeel