Van budget planning is in de meeste KMO’s geen sprake. Anderzijds voor kredieten vragen banken steeds vaker budgetten.

Bij budgettering draait alles om het begrijpen van de werking van uw bedrijf. Immers bij het opmaken van budgetten en budget planning staan balans, resultatenrekening en de kasstroomtabel centraal. Vervolgens komt het er op neer om de budgetcyclus te begrijpen en afwijkingsanalyse uit te voeren. Eens de analyse of vergelijking met de in het verleden behaalde cijfers is gebeurd kunnen we aan de slag met de opgetekende resultaten. Ten slotte worden de bekomen resultaten van onze analyses geïntegreerd in de werking van de onderneming.

Proces

De boekhouding is het verleden terwijl planning naar de toekomst kijkt.

Een goed budget heeft volgende onderdelen:

  1. Ontvangst
  2. Kost
  3. Besteding
  4. Cashplanning
Functies

Een budgetplan heeft meerdere functies.

Het dwingt je om de toekomst objectief en concreet te becijferen.

Het geeft je een doel om met gans het bedrijf naar toe te streven.

Je kan de cijfers met het verleden vergelijken.

Afwijkende cijfers kan je sneller signaleren en aanpakken.

Technieken

Er zijn verschillende technieken waarmee je een budget kan bepalen.

Ten eerste start men vanuit de gerealiseerde cijfers.

Ten tweede start men vanuit een wit blad.

Deze tweede manier is meer complex en wordt minder toegepast bij KMO’s.

Nadat je je budget hebt opgesteld, vergelijk!

Voordeel

Een glazen bol beloven we je niet. Wel kan u rekenen op een onderbouwde cijfers.

In samenspraak met de zaakvoerder of het management wordt uw budget planning omgezet in duidelijke cijfers.

De afwijkingsanalyse van de bekomen resultaten kan in uw onderneming bepaalde pijnpunten naar voren brengen of mogelijke optimalisaties in kaart brengen.  Budgettering is voor elke onderneming in groei of die wil groeien een must do!

Wil u meer weten over hoe een degelijk budget moet worden opgesteld, contacteer AFIconsult voor een vrijblijvend gesprek.

Auteur: Hugues Blondeel