Elke financial planner neemt het woord belasting strategie wel eens in de mond, maar wat betekent dat nu precies?

Begrip strategie

Drie belangrijke begrippen in dit verband zijn (i) strategie, (ii) tactiek en (iii) beleid.

Waar strategie op hoofdlijnen beschrijft welke route te bewandelen naar het einddoel, gaat tactiek over gedragingen op deelmomenten, waarbij beleid de spelregels voor het geheel aangeeft.

Een strategie is meestal bedoeld voor de lange termijn. Om doelstellingen te bereiken zal er een keuze moeten  worden gemaakt uit mogelijke wegen en middelen. Immers gaat het er om dat de doelstellingen worden gerealiseerd door middel van strategie. Zo kan een bedrijf een strategie bedenken om meer winst te behalen door bijvoorbeeld meer producten te verkopen tegen een lagere prijs. Om de doelstelling te behalen wordt dan gebruik gemaakt van een strategische planning.

Lange termijn versus korte termijn
  • Strategie heeft de karaktereigenschap lange termijn.
  • Tactiek de heeft eigenschap korte termijn.
  • Beleid is overkoepelende geheel
  • De drie elementen kunnen elkaar onderling steunen.

Heldere doelen zijn de basis voor het bepalen van de ondernemingsstrategie.

Afhankelijk van de gekozen strategisch kernelement (operational margin, working capital, net earnings, EBITDA, revenue en reputation) zijn bepaalde fiscale deelgebieden en fiscale activiteiten meer of minder van belang voor uw onderneming.

Financial planner

Een doordachte ondernemingsstrategie heeft de bijhorende belasting strategie tot gevolg en heeft dus behoefte aan een financial planner.

AFIconsult kan u helpen met het uittekenen en implementeren van de juiste belastingstrategie.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Hugues Blondeel